Dll Filer Funker Ikke

Denne integrasjonen gjøres i følgende kodebit. Videre plan er å gjøre et forsøk på å utvide RequestFactory på serverside slik at vi ikke er så avhengige av statiske variabler for Spring-Beans. Dette vil gjøre at koden er bedre rustet på endringer i fremtiden. Dette er en implementasjon av en locator for en gitt modul. Denne […]